اطلاعیه شماره ۲۱ سازمان امورمالیاتی درخصوص اعلام مهلت جدیدصدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی

اطلاعیه شماره ۲۱ سازمان امور مالیاتی درخصوص اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان منتشرشد.

بموجب این اطلاعیه فاصله زمانی تاریخ و زمان صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مودیان به یک هفته کاهش یافت.

ازطرفی طبق این اطلاعیه مودیان فقط یک هفته برای ارسال اقلام الکترونیکی فروش خود بصورت الکترونیکی به سامانه مودیان مهلت دارند و مهلت ۳۰ روزه ارسال دیگر معتبر نمی باشد.

اشتراک در:

افزودن نظر شما