شرکت داده کاوی معتمد اول سام در تاریخ 1400/08/05 تاسیس گردید و موضوع فعالیت آن عبارت است از:

ارائه مجموعه خدمات مالیاتی از قبیل ایجاد بستر سخت افزاری و نرم افزاری لازم جهت صدور صورتحساب برای مودیان، نصب، راه اندازی، تجهیزات مورد نیاز برای صدور صورتحساب الکترونیکی، آموزش مودیان مالیاتی برای استفاده از تجهیزات، پشتیبانی و به روز رسانی نرم افزار و سخت افزار تجهیزات، جمع آوری، نگهداری و ارسال اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی، تامین امنیت، ایمن سازی داده ها و اطلاعات، نظارت بر عملکرد مودی، تامین زیرساخت تراکنشی، ایجاد شبکه مورد نیاز نظام سامانه فروش، ثبت و نظارت بر رویداد های شبکه مالیاتی و ایجاد بستر و امکانات در راستای جلوگیری از قابلیت انکار بین مودی، شرکت و سازمان امور مالیاتی، فعالسازی/غیر فعالسازی تجهیزات، طراحی سیستم های مالیاتی بر اساس استاندارد های اعلامی سازمان امور مالیاتی، ارائه خدمات مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین صدور و جمع آوری نگهداری و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی و نظارت بر عملکرد مودیان در این حوزه..انجام مطالعات و اقدام به فعالیت های پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و خدماتی در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری شرکت و بازار تجارت الکترونیک غیر هرمی و غیر شبکه ای.انجام هر نوع سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات یا مشارکت با افراد، اعم از حقیقی یا حقوقی، داخلی و خارجی و اخذ تسهیلات و اعتبارات از طریق بانک و موسسات مالی به منظور تولید خدمات فناوری اطلاعات، تاسیس شعبه یا نمایندگی برابر مقررات جاری کشور. تهیه، تولید، توسعه، به روز رسانی، پشتیبانی انواع نرم افزار ها و سخت افزار های مورد نیاز به منظور ارائه خدمات مالیاتی به افراد حقیقی و حقوقی اعم از سازمان های دولتی و غیر دولتی خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات مرتبط با موضوعات اصلی فعالیت.

اعضای متشکل سام