شرکت داده کاوی معتمد اول سام در تاریخ 1400/08/05 تاسیس گردید و موضوع فعالیت آن عبارت است از:

ارائه مجموعه خدمات مالیاتی از قبیل ایجاد بستر سخت افزاری و نرم افزاری لازم جهت صدور صورتحساب برای مودیان، نصب، راه اندازی، تجهیزات مورد نیاز برای صدور صورتحساب الکترونیکی، آموزش مودیان مالیاتی برای استفاده از تجهیزات، پشتیبانی و به روز رسانی نرم افزار و سخت افزار تجهیزات، جمع آوری، نگهداری و ارسال اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی، تامین امنیت، ایمن سازی داده ها و اطلاعات، نظارت بر عملکرد مودی، تامین زیرساخت تراکنشی، ایجاد شبکه مورد نیاز نظام سامانه فروش، ثبت و نظارت بر رویداد های شبکه مالیاتی و ایجاد بستر و امکانات در راستای جلوگیری از قابلیت انکار بین مودی، شرکت و سازمان امور مالیاتی، فعالسازی/غیر فعالسازی تجهیزات، طراحی سیستم های مالیاتی بر اساس استاندارد های اعلامی سازمان امور مالیاتی، ارائه خدمات مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین صدور و جمع آوری نگهداری و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی و نظارت بر عملکرد مودیان در این حوزه..انجام مطالعات و اقدام به فعالیت های پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و خدماتی در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری شرکت و بازار تجارت الکترونیک غیر هرمی و غیر شبکه ای.انجام هر نوع سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات یا مشارکت با افراد، اعم از حقیقی یا حقوقی، داخلی و خارجی و اخذ تسهیلات و اعتبارات از طریق بانک و موسسات مالی به منظور تولید خدمات فناوری اطلاعات، تاسیس شعبه یا نمایندگی برابر مقررات جاری کشور. تهیه، تولید، توسعه، به روز رسانی، پشتیبانی انواع نرم افزار ها و سخت افزار های مورد نیاز به منظور ارائه خدمات مالیاتی به افراد حقیقی و حقوقی اعم از سازمان های دولتی و غیر دولتی خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات مرتبط با موضوعات اصلی فعالیت.

اعضای متشکل سام

تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی عام)
تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی عام)
پیشخوان الکترونیک ایرانیان (سهامی خاص)
شرکت کاسپین (سهامی خاص)
پیشران اطلاعات و ارتباطات امن (سهامی خاص)